dos

آيا واقعاdos مرده است

0 نظر
2013-10-31 22:58:56
 

آيا واقعاdos مرده است مجله كامپيوتر جوان Dos مرده است؟ هم بله و هم خير! پاسخ كوتاه و دو پهلو به نظر مي‌رسد؛ Ms-Dos ديگر يكه تاز عرصه ها نيست، اما زير ساختار Dos هم چنان باقي است و هنگام استفاده از Windows 98 خود را نشان مي‌دهد. حتي ويندوزهاي 2000 و XP كه پايه هاي NT هستند خط دستورهايي دارند كه به شما اين امكان را مي‌دهد تا دستورات برپايه ي Dos را وارد كنيد. درست است كه وجود Dos در XP مخفي است، اما شما ميتوانيد آن را در تمام برنامه هاي اصلي و برنامه هاي فرعي و خط فرمان ها پيدا كنيد. هر كدام از شما با دستور Dos آشنايي داشته باسيد حتما تا حالا فهميده ايد كه اين آشنايي به شما قدر

بيشتر بخوانيد