مخدر

مواد مخدر

0 نظر
2013-11-03 18:30:09
 

مواد مخدر تعريف:به تمامي تركيبات شيميايي گفته مي شود كه مصرف آنها باعث دگرگوني در سطح هوشياري مغز شود. مثل حالت سرخوشي و لذت، خواب آلودگي و سستي.انواع:1.      Depressant مواد مخدري كه واكنش هاي مغز را اهسته ميكند. -         اثرات:كم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - كم شدن فشارخون - خواب اور -         مثال: هروئين - ترياك - مورفين 2.      Stimulant مواد مخدري كه به سيستم عصبي بدن سرعت ميبخشد.-         اثرات:بيشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - بيشتر شدن فشارخون -         *براي ايجاد احساس هيجان و جلوگيري از خواب استفاده ميشود.-         مثال: كوكائين - نيكوتين3.      Hallucinogen م

بيشتر بخوانيد