سایت ثبت نام یارانه

فرم ثبت‌نام دوباره دریافت یارانه نقدی منتشر شد/ جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت

0 نظر
2014-04-07 21:18:56
 

فرم ثبت‌نام دوباره دریافت یارانه نقدی منتشر شد/ جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت فرم های درخواست یارانه نقدی، سه برگ است که در برگه نخست، مقررات و هشدار دولت در برگه دوم، شماره ملی و تعداد خانوار در برگه سوم، فرد متقاضی اطلاعات مربوط به دارایی و درآمد خود را ذکر می کند.بلاغ -ثبت نام برای درخواست یارانه نقدی از چهارشنبه این هفته یعنی 20 فروردین آغاز می شود و کسانی که آخرین عدد شماره ملی آنها صفر است در روز نخست، برگه های فرم را تکمیل می کنند.روز پنجشنبه 21 فروردین، سرپرست خانوارهایی که آخرین عدد شماره ملی آنها یک است ثبت نام می کنند و در روزهای

بيشتر بخوانيد