جالب و خواندنی

ارزش زمان

0 نظر
2013-11-02 23:58:49
 

                         ارزش زمان     ☼ اگر مي خواهيد ارزش 10 سال رابدانيد ازيك فرد كهنسال سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش 4 سال رابدانيد ازيك فارغ التحصيل دانشگاه سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك سال را بدانيد ازيك دانش آموزي كه يك سال مردود شده سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش 9 ماه رابدانيد ازيك مادر كه فرزندش تازه متولد شده سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك هفته را بدانيد از سردبير يك هفته نامه سؤال كنيد. ☼ اگر مي خواهيد ارزش يك ساعت رابدانيد ازيك...

بيشتر بخوانيد

فرم ثبت‌نام دوباره دریافت یارانه نقدی منتشر شد/ جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت

0 نظر
2014-04-07 21:18:56
 

فرم ثبت‌نام دوباره دریافت یارانه نقدی منتشر شد/ جزئیات نحوه برآورد درآمد خانوار توسط دولت فرم های درخواست یارانه نقدی، سه برگ است که در برگه نخست، مقررات و هشدار دولت در برگه دوم، شماره ملی و تعداد خانوار در برگه سوم، فرد متقاضی اطلاعات مربوط به دارایی و درآمد خود را ذکر می کند. بلاغ -ثبت نام برای درخواست یارانه نقدی از چهارشنبه این هفته یعنی 20 فروردین آغاز می شود و کسانی که آخرین عدد شماره ملی آنها صفر است در روز نخست، برگه های فرم را تکمیل می کنند. روز پنجشنبه 21 فروردین، سرپرست...

بيشتر بخوانيد